Programmas apraksts

PRAKTISKAIS MĀRKETINGS UN MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA (80ak.st., ~3mēn., 360EUR)

Izglītības programmas nosaukums: Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija

 

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Nav

 

Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 akadēmiskās stundas

 


Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība par pieaugušo neformālo izglītību

 


Izglītības programmas mērķis: Apgūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā

 

Izglītības programmas īss apraksts:

 

 

Tēmas

 • Mārketings, tā nozīme uzņēmumā
 • Mārketinga vides analīze
 • Mārketinga plānošanas nozīme un plānošanas metodes
 • Tirgus analīze: potenciāla un perspektīvu izvērtēšana
 • Konkurentu analīze
 • Konkurentu novērtēšana un darbība konkurences apstākļos
 • Produkts. Produktu raksturojošie rādītāji
 • Mārketinga instrumenti “4P” – prece, vieta, cena un virzīšana tirgū
 • Pircēju rīcības vispārējais modelis
 • Mārketinga darbības koncepcijas
 • Mārketinga veidi Reklāmas veidošana un efektivitātes noteikšana
 • Mārketinga komunikāciju sistēmas
 • E-mārketings
 • Telemārketings
 • Radošais mārketings. Darbs ar idejām
 • Rādītāju sistēmas izveide, mārketinga efektivitātes kontrole. Mārketinga audits
 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Ieskats konfliktoloģijā un stresa menedžmentā
 • Pārdošanas darba plānošana. Pārdošanas metodes 
 • Mārketinga pakalpojumu loģistikas būtība

 

Rezultāts: Apgūtas prasmes un iemaņas, kuras balstītas uz integrētās mārketinga komunikācijas koncepciju, kas dod iespēju uzlabot uzņēmuma mārketinga procesus, plānot un koordinēt daudzveidīgos komunikāciju kanālus, reklāmu masu informācijas līdzekļos, tiešo pārdošanu, patēriņa stimulēšanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, preces iepakojumu u.c.

 

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids): Eksāmens


ATSAUKSMES


*Patika tēmas izklāsts, praktiski piemēri, kā arī pašiem radoši padomāt un pastrādāt praktiski ar projekta piemēru

*Ļoti kompetents pasniedzējs, kurš lieliski pastāsta un sasaista teoriju ar prakstiskiem piemēriem

*Izcila pasniedzēja ar plašām zināšanām un spēju visam rast piemērusno dzīves kā arī visu pamatot

*Patika materiālu saprotamā valoda

*Pasniedzējas vadītās nodarbības bija interesantas, uzmanību noturošas, izsmeļošas

*Ļoti labi organizēti kursi, viss pēc plāna

*Izcili labi, profesionāli sagatavoti pārbaudes darbi, erudīta pasniedzēja

*Noderēs iegūtās zināšanas un sapratne par uzņēmuma veidošanu un mārketingu

*Noderēs iegūtās prasmes virzīt un piedāvāt savu pakalpojumu tirgū, noteikt konkurenci, veikt uzņēmuma analīzi

*Kursi radīja interesi studēt mārketingu

*Ieguvu lielisku pieredzi, papildināju zināšanas

*Kvalitatīvi mācību materiāli, laba organizētība, gaisotne

*Veiktas 238 filiāles klientu apmācības Projektu vadības, angļu valodas, praktiskā mārketinga, valsts valodas, datorzinību un citās programmās; apmācības ir labi un kvalitatīvi organizētas, par pasniedzējiem strādā pieredzējuši pedagogi


 

 

Pieteikuma anketa

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.