Programmas apraksts

"PRAKTISKAIS MĀRKETINGS", 160ak.stundas, akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma (450EUR)

Profesionālās pilnveides izglītības programma – „PRAKTISKAIS MĀRKETINGS”, 160ak.stundas

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību - Vidējā izglītība

 

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi - Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Profesionālās pilnveides programmas mērķis:

 

Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt mārketinga un reklāmas nozīmi komercdarbībā.

 

Sniegt zināšanas par:

 • mārketinga pakalpojumu loģistikas pamatprincipiem,
 • apkalpošanas būtību un mērķiem,
 • sakarību starp servisa līmeni un pakalpojuma izmaksām,
 • pārdošanas procesa psiholoģisko aspektu,
 • pārdevēja vietu un lomu pārdošanas procesā,
 • pārdošanas procesa vadīšanu,
 • pareizu pārdošanas tehniku,
 • pārdevēju un klientu uzvedību.

 

Mācību priekšmeti:

 

 • Praktiskā mārketinga pamati
 • Mārketinga pakalpojumu loģistika
 • Pārdošanas psiholoģija
 • Darba un vides aizsardzība un Pirmā palīdzība
 • Noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

 

Pieteikuma anketa

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.