Programmas apraksts

MĀRKETINGA PAMATI (20st., 2-5 dienas, 200EUR)

Programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas par mārketingu personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

 

Mācību rezultātā izglītojamais apgūst mārketinga pamatprincipus, pārdošanas pamatprincipus un mārketinga plānošanu.

 

Programmā apgūstamās tēmas:

 

- Mārketinga jēdziens un būtība:

Uzņēmuma tēlu veidojošie faktori, praktiskā mārketinga paņēmieni, preces (pakalpojuma) jēdziens un dzīves cikls. SVID analīze, tirgus izpēte. Klientu vajadzības izzināšana, klientu/preču matricas jēdziens, Konkurentu apzināšana, to darbības analīze. Uzņēmuma stratēģijas izstrāde, cenu veidošanas politika, bezzaudējumu slieksnis.

 

- Tiešais mārketings:

Tiešā mārketinga jēdziens. Piedāvājuma izstrāde, tā pareiza piedāvāšana un informācijas par produktu novadīšanas līdz patērētajam ceļi, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana.

 

- Pārdošana:

Pārdevēja tēls un loma, pienākumi, viņa darba plānošana un novērtēšana. Klienta tipa novērtējums un viņa vēlmju izzināšana. Pārdošanas tehnika.

 

- Reklāma un preces virzīšana tirgū:

Reklāmas mērķis un veidi, raksturīgākās kļūdas. Jaunu preču virzīšana tirgū.

 

- Mārketinga pasākumu plānošana.

 

ATSAUKSMES

 

Patika:

-Kursa vadītājas piemēri, kas dod iespēju labāk saprast un uztvert informāciju;

-Enerģiska vadītāja;

-Ātrā strādāšana, bez kavēšanās un gumijas staipīšanas;

-Uzdevumi nodarbību laikā;

-Praktiskā apmācība;

-Labi piemēri, atsaucība, pārskatāmi materiāli.

 

Noderēs:

-Pilnīgi viss;

-Ieguvu fundamentālas zināšanas, bāzi, uz kuras varēšu izstrādāt stratēģiju;

-Pēc kursiem kaut ko nolēmu izmainīt savā darbā, produkcijas iepirkšanā;

-Jauna informācija, kura noderēs uzņēmējdarbībā;

-Izmantošu darbā jaunus mārketinga pasākumus.

 

Pieteikuma anketa

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.